Medikamente

Medikamente

NRTIs - Nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren

Handelsname
Substanzname
Hersteller

Emtriva®

FTC

Emtricitabin

Gilead

Epivir®

3TC

Lamivudin

ViiV

Retrovir®

AZT

Zidovudin

ViiV

Videx®

DDI

Didanosin

BMS

Viread®

TDF

Tenofovir

Gilead

Zerit®

D4T

Stavudin

BMS

Ziagen®

ABC

Abacavir

ViiV

NNRTIs - Non- Nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren

Handelsname
Substanzname Hersteller

Sustiva®

EFV

Efavirenz

BMS

Viramune®

NVP

Nevirapin

Boehringer

Intelence®

ETV

Etravirin

Janssen

Edurant®

Rilpivirin
Janssen

PIs - Protease-Inhibitoren

Handelsname
Substanzname Hersteller

Aptivus®

TPV

Tipranavir

Boehringer

Crixivan®

IDV

Indinavir

MSD

Invirase®

SQV

Saquinavir

Roche

Kaletra®

LPV + RTV

Lopinavir+Ritonavir

Abbott

Norvir®

RTV

Ritonavir

Abbott

Prezista®

DRV

Darunavir

Janssen

Reyataz®

ATV

Atazanavir

BMS

Telzir®

FPV

Fosamprenavir

ViiV

Viracept®

NFV

Nelfinavir

Roche / Pfizer

Entry-Inhibitoren

Handelsname
Substanzname Hersteller

Celsentri®

MVC

Maraviroc (CCR5 Blocker)

ViiV

Fusions-Inhibitoren

Handelsname
Substanzname Hersteller

Fuzeon®

T-20

Enfuvirtide

Roche

Integrase-Inhibitoren

Handelsname
Substanzname Hersteller

Isentress®

RAL

Raltegravir

MSD

Kombinationspräparate

Handelsname
Substanzname Hersteller

Combivir®

CBV

AZT + 3TC

ViiV

Kivexa®

KVX

3TC + ABC

ViiV

Trizivir®

TZV

AZT + 3TC + ABC

ViiV

Truvada®

TVD

TDF + FTC

Gilead

Atripla®

ATR
TDF + FTC + EFV
BMS/Gilead

Eviplera®


FTC + TDF + Rilpivirin
Gilead